Ingrid Hvass
Mail til Ingrid Hvass

Kurser, værksteder og fortællegrupper er for personer, der ønsker at udvikle deres evne til at fortælle en god historie. Udgangspunktet er alle menneskers evne til at fortælle en historie. En evne der kan udvikles og forfines ved en koncentreret og målrettet indsats, og ved at bruge fortællekunstens universelle teknikker.